dima
  • מסגריית שור > בית המלאכה

    בית המלאכה מתפרס על פני שטח של 400 מ"ר, כולל מצבעה , 5 עובדים קבועים. בית המלאכה ממוקם במושב צרופה וערוך לתת מענה לכל התשוקות העיצוביות שלכם. בגלריית שור מבצעים את הפרויקטים ברמה הגבוהה ביותר תוך עמידה בלו"ז קפדני.